Artscape Form - From here to the southern peak

Portrait photo credit: Fredrik Åkerberg - Artscape

English

Location: Snickargatan 5 Linköping, Sweden - Organized by Artscape - Project: Artscape Form


From here to the southern peak


My mural has the title From here to the southern peak, and is located on Snickargatan 5 in central Linköping. It depicts the flower cornflower, Östergötland's landscape flower which roots form a bird that is about to fly over the rooftops. The gable is 13 by 13 meters and stands where the boundary between city and surroundings went until about 1850.


Everything we humans build and create depends on a stable climate. So when we unstabilize the climate, we expose ourselves and future generations to enormous risks.


My mural is about when what we take for granted and self-evident move. Yesterday, just like now when I write, I was in my hotel room, the TV news was on and a short feature reminded me that Kebnekaise's southern peak is lower than the northern peak for the second year in a row. The southern peak has been covered by a 40 meter thick glacier and was Sweden's highest point until two years ago. The glacier has melted by about 1 meter annually since the turn of the millennium. We see, we know and we experience what happens to nature and the climate, but what happens to ourselves, our identity? What happens when what we thought is rock-safe moves or disappears?


October 7, 2020 Linköping, Sweden

/ Vegan Flava

Svenska

Adress: Snickargatan 5, Linköping -

Organiserat av Artscape - Projekt: Artscape Form.


Här ifrån till sydtoppen 


Min muralmålning med titeln Här ifrån till sydtoppen, på Snickargatan 5 i centrala Linköping gestaltar blomman blåklint, Östergötlands landskapsblomma vars rötter bildar en fågel som är i färd att flyga över hustaken. Husgaveln är 13 x 13 meter och står där gränsen mellan stad och omgivningar gick fram till ca 1850. 


Allt vi människor bygger och skapar är beroende av ett stabilt klimat. Så när vi rubbar klimatet utsätter vi oss själva och framtida generationer för enorma risker.


Mitt konstverk handlar om när det vi tar för givet och självklart förflyttar sig. Igår, precis som nu när jag skriver var jag i mitt hotellrum, tv-nyheterna stod på och ett kort inslag påminde att Kebnekaises sydtopp är lägre än nordtoppen för andra året i rad. Sydtoppen har varit täckt av en 40 meter tjock glaciär och var Sveriges högsta punkt fram till för två år sedan. Glaciären har smält med ca 1 meter årligen sedan millennieskiftet. Vi ser, vi vet och vi upplever vad som händer med naturen och klimatet, men vad händer med oss själva, vår identitet? Vad händer när det som vi trott är bergsäkert förflyttar sig eller försvinner? 7e Oktober 2020, Linköping 

/ Vegan Flava